રાજ્યમાં કોરોનાથી સંક્રમિતોના કુલ કેસનો આંક 6 લાખને પાર

04-May-2021

દર્દીના મૃત્યુ થતા કોરોનાથી થયેલા મૃત્યુનો કેસ ૧૪૭૪૫૮ છે જેમાં ૭૪૭ દર્દીઓ ૧૯૯, કચ્છમાં ૧૮૭, મહીસાગરમાં ૭૬

ગુજરાતમાં આજે સતત ત્રીજા આંક ૭૮૦૧ ઉપર પહોંચ્યો છે. તો સૌથી વેન્ટિલેટર ઉપર છે, દિવસે સરકારે રચેલી માયાજાળને લઈને મહત્ત્વની વાત એ છે કે વિતેલા ૨૪ કલાક કોરોનાના કેસોમાં ઘટાડો નોંધાવા પામ્યો છે. વિતેલા ૨૪ કલાક દરમિયાન ગતરોજ કરતા કોરોનાના ૧૫૮ કેસોના ઘટાડા ગુજરાતમાં કોનાના ૬ લાખ ઉપર મ સાથે ૧૨૮૨૦ નોંધાવા પામ્યા છે. આમ નોંધાવા પામ્યા છે. અર્થાત ગુજરાતમાં હાલ કોરોનાના ૬૦૭૧૮૩ કેસ નોંધાવા પામ્યા છે. જ્યારે ગુજરાતમાં મેના પ્રથમ ૩ દિવસમાં કોરોનાના કેસ પ૦ હજારની દરમિયાન ગુજરાતમાં ૧૧૯૯૯ કોરોના ગુજરાતમાં નોંધાયેલા ૧૨૮૨૦ કોરોનાના નજીક પહોંચ્યા છે. અર્થાત ૪૯૬૫૫ દર્દીઓએ કોરોનાને મહાત આપતા નવા કેસમાં અમદાવાદનો ૪૬૭૧, સુરતમાં થયા છે. વિતેલા ૨૪ કલાક દરમિયાન કોરોનાના કુલ ડિસ્ચાર્જ દર્દીઓ ૪૫૧૯૨૮ ૧૬૫૬, વડોદરામાં ૯૩૬, જામનગરમાં ગુજરાતમાં પ્રતિકલાકે કોરોનાના ૫૩૫ થવા પામ્યા છે. જો કે દૈનિક કેસની સામે ૭૨૨, રાજકોટમાં ૬૨૬, ભાવનગરમાં કેસ નોંધાવા પામ્યા છે. તો બીજી બાજુ આજે ડિસ્ચાર્જ કેસની ટકાવારી ૯૪ ટકા ૫૭૧, ગંધીનગરમાં ૩૧૦, જુનાગઢમાં આજે સરકારી આંકડા પ્રમાણે કોરોનાથી જેટલી છે. ગુજરાતમાં હાલ એક્ટિવ ૨૮૦, થયેલા દર્દીના મૃત્યુઆંકમાં પણ ઘટાડો

વિતેલા ૨૪

થવા પામ્યો છે. વિતેલા ૨૪ ક્લાક દરમિયાન ગુજરાતમાં ૧૪૦ કોરોના

૧૬૯, નવસારીમાં ૧૬૦, દાહોદ અને ૪૯, પોરબંદરમાં ૪૦, ડાંગમાં ૨૬ અને સાબરકાંઠામાં બોટાદમાં ૧૪ કેસ નોંધાયા છે. વિતેલા ૨૪

કલાક દરમિયાન ખેડામાં ૧૫૯-૧૫૯,

સરકારની માયાજાળને લઈ સતત ત્રીજા દિવસે ૧૫૮ કેસ ઘટ્યાઃ મેના પ્રથમ ત્રણ દિવસમાં જ ૫૦ હજાર કેસ નોંધાયા,વધુ ૧૪૦નાં મોત સાથે કુલ મૃત્યુઆંક૭૮૦૧ થયો, ૧૨ હજાર જેટલાદર્દીઓએ કોરોનાનેમહાતઆપી

૧૪૧, પાટણમાં ૧૩૧, આણંદમાં ૧૨૭, વલસાડમાં ૧૨૫, ગીરસોમનાથમાં ૧૨૦, મોરબીમાં ૧૧૦, અરવલ્લીમાં ૧૦૯, પંચમહાલમાં ૧૦૮, નર્મદામાં ૧૦૩, ભરૂચમાં ૧૦૧, અમરેલી અને

લક દરમયાન ગુજરાતના ૨૫ જિલ્લામાં

વિતેલા ૨૪ કલાક દરમિયાન ગુજરાતમાં નોંધાયેલા ૧૪૦ કોરોનાના મૃત્યુઆંકમાં અમદાવાદમાં ૨૬, સુરતમાં ૧૩, વડોદરામાં ૧૪, રાજકોટમાં ૧૬, જામનગરમાં ૧૪, ભાવનગરમાં ૧૨, જુનાગઢમાં ૯, ગાંધીનગરમાં ૨, મહેસાણામાં ૩, કચ્છમાં ૩, સાબરકાંઠામાં ૪, પાટણમાં ૩, અમરેલી અને સુરેન્દ્રનગરમાં ૪ દેવભૂમિહારકામાં ૩, બનાસકાંઠામાં ૨, મહીસાગર, ખેડા, વલસાડ, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, તાપી, પોરબંદર અને બોટાદમાં ૧-૧ મૃત્યુ

૧૦૦ કરતા વધુ કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે નોંધાયા છે. નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અને આરોગ્ય પ્રધાન

વિતેલા ૨૪ કલાક દરમિયાન કુલ નિતીન પટેલના મતવિસ્તાર મહેસાણા ૧,૪૧,૮૪૩ લોકોનું રસીકરણ કરવામાં જિલ્લામાં સતત ૧૧માં દિવે પણ સૌથી આવ્યું હતું. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ મહેસાણામાં ૪૯૩, બનાસકાંઠામાં છોટાઉદેપુરમાં ૯૯-૯૯, સુરેન્દ્રનગરમાં વધુ કેસ નોંધાવા પામ્યા છે. ૧,૨૫,૭૩,૨૧૧ લોકોનું રસીકરણ થયુ છે. 

Author : Gujaratenews