ઉત્તર ગુજરાતના એડવેન્ચર પાર્ક એવા ઋષિવન ખાતે સ્વામી સચિદાનંદજી સ્વામીને પદ્મભૂષણ સન્માન પ્રાપ્ત થતા સત્કાર સમારોહ યોજાશે

29-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

A reception will be held at Rishivan, Adventure Park, North Gujarat, where Swami Sachidananandji received Padma Bhushan honors.
AHMEDABAD: As part of the celebration of World Environment Day on June 5, Swami Sachidanandji Swami will be felicitated at Rishivan, Adventure Park, North Gujarat, after receiving the Padma Bhushan from the Government of India. In addition, 11000 green commandos will be involved in the nationwide Green Global Brigade organization and 11000 saplings will be planted. With the cooperation of Sabarkantha Forest Department, 1100 Gangaswarup sisters will be honored by donating 1100 blankets and 1100 blood donation units will be donated by 1100 people to Swamiji. And at Rishivan, sky rail rides will be started by the Chief Minister for entertainment. All the programs will be held under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister Bhupendrabhai Patel and in the special presence of Cabinet Minister Hrishikeshbhai Patel.
Program Date: 5 June 2022, Time: 9 to 12 in the morning Venue: Tirupati Rishivan, on the banks of Sabarmati river, Vijapur Himmatnagar Highway, Derol.
Dr. Tirupati Foundation, Green Ambassador of Gujarat and founder of Green Global Brigade. Invited by Jitubhai (Tirupati) Visnagar. This was stated by Tirupati Rishivan Derol Manager-Radhebhai.
Author : Gujaratenews