શિક્ષણ માફિયાઓ ઉપર લગામ/ રાજ્યના 48 કોચિંગ ક્લાસ પર રેડ: મોટી કરચોરીની આશંકા, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરાવતી વર્લ્ડ ઇન બોક્સ એકેડમીમાં GSTના દરોડા

11-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં ફેરવો

Curb on education mafias: GST raids at World In Box Academy preparing for competitive exams, raids on 48 coaching classes in the state

 

World Inbox Knowledge Sharing, Vivekananda Academy, Jariwala Classes, WebSankul, Yuva Upanishad Foundation

Ahmedabad: State Goods and Services Tax Department has carried out statewide raids on coaching classes in Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, Rajkot, Bhavnagar, Mehsana, Himmatnagar, Jamnagar, Junagadh and other cities. Various teams of State GST have carried out raids at 4 places of 12 coaching classes. Administrators of coaching classes and tuition classes providing competitive training and educational training and education to students of Std. 10 and Std. 12 have rushed to SGST. The raids by the state GST have sparked outrage among coaching class administrators. World Inbox Knowledge Sharing, World Inbox Ev. Paper Pvt. Ltd., Vivekananda Academy, Jariwala Classes, Panwala Classes, WebSankul, etc. Raids on tuition and coaching class administrators are likely to lead to the discovery of objectionable accounts and documents, and the SGST's investigation is likely to eventually uncover massive service tax evasion. The SGST department conducted a probe by System Two Analysis and Market Intelligence on whether the administrators of classis in the state, including Ahmedabad and Gandhinagar, are being properly reimbursed by professionals in the cities. Students of Std. 10, 12 providing competitive and large scale coaching have been called by the Department of Education, Training and SGST and an investigation is likely to be launched in the coming days.

 

Author : Gujaratenews