મુસ્કાન ફેમિલી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા પિતા વિહોણા અને વિકલાંગ વાલીઓના સંતાનોને વિનામૂલ્યે ચોપડાનું કરાયું વિતરણ

01-Jun-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

Muskan Family Charitable Trust distributes free books to children of fatherless and disabled parents
 
Muskan Family Charitable Trust Surat is an organization that is always active in service activities. Ta. On Tuesday 31-05-2022 at Laxminagar Society, AK Road this organization distributed 1600 dozen books to fatherless sons and daughters and sons and daughters of parents with disabilities. 9 ballpen along with 1 dozen books were also distributed. All those who came for the distribution were also joined in the group to get information about the benefits of any further activities of the organization.
Author : Gujaratenews