કોલિંગ ફીચર અને ઘણા હેલ્થ સેન્સર સાથેની શાનદાર સ્માર્ટવોચ, કિંમત પણ ઓછી છે

31-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

Cool smartwatch with calling feature and many health sensors, the price is also low
The Fire Bolt Talk 2 smartwatch has hit the market. The company's watch is priced at Rs 2,499. It has many cool features with Bluetooth calling and voice assistant.
Expanding its range of smartwatches, Fire Bolt has launched a new watch in India - Fire Bolt Talk 2. Equipped with Bluetooth calling and SpO2 monitor, this watch is priced at Rs. You can buy this latest smartwatch from Amazon India. The watch comes in many different color options including Black, Blue, White, Green and Rose Gold. In this watch, you will find many modes for monitoring health with 60 sports modes.
Features and Specifications
The company is offering a 1.28-inch circular display with 240x240 pixel resolution in this watch. There are two crown buttons on the side of the display. It can be used to navigate the clock menu. Users can also activate the Voice Assistant feature with a button. Coming in a metal casing, this watch looks absolutely premium.
The Fire Bolt Talk 2 also has a Bluetooth calling feature. The watch also has a built-in mic and speaker for calling. After pairing the watch with a smartphone, you can call and receive from the watch itself. For the convenience of users, in addition to Quick Dial Pad, the option of recent calls and contacts is also provided.
The watch comes with IP68 dust and water proof rating and comes with many features for health and fitness monitoring. The company is offering a heart rate monitor and sleep tracking sensor along with a SpO2 monitor. In addition, you will also find 60-sport modes in it. With the voice assistant provided in the watch, you can play music and even make calls. The company did not provide any information about the battery and charging provided in the watch.
 
Author : Gujaratenews