ભારતીય રેલવે: રેલવેનો મોટો નિર્ણય, હવે આ ટ્રેનોમાં રાહ જોનારાઓને મળશે કન્ફર્મ ટિકિટ

26-May-2022

ભારતીય રેલ્વેના તાજા સમાચાર: જો તમે પણ ઉનાળાના વેકેશનમાં ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ ખાસ છે. ઉત્તર પશ્ચિમ રેલવેએ મુસાફરોને કન્ફર્મ ટિકિટ આપવા માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. 

ભારતીય રેલ્વે: ઉનાળાની રજાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે પણ ઘરે જવાનું વિચારી રહ્યા છો અને ટ્રેનમાં રાહ જોઈને પરેશાન છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. રેલવેએ મુસાફરો માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય બાદ તમને ટ્રેનની ટિકિટ મેળવવામાં કોઈ સમસ્યા નહીં થાય.

રેલવેનો મોટો નિર્ણય

વાસ્તવમાં ઉત્તર પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ટ્રેનોમાં વેઇટિંગ લિસ્ટ ઘટાડવા માટે રેલવેએ 21 જોડી ટ્રેનોમાં કાયમી કોચ ઉમેરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેમાં થર્ડ એસી ઉપરાંત સેકન્ડ એસી અને સેકન્ડ ચેર કાર કોચની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, આસામ, ઓડિશા જેવા રાજ્યોમાં જતા મુસાફરોને ટિકિટ મેળવવામાં કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે નહીં.

1. ટ્રેન નંબર 19601/19602: ઉદયપુર સિટી-ન્યૂજલપાઈગુડી-ઉદયપુર સિટી એક્સપ્રેસને 01. થર્ડ એસી ક્લાસ કોચ ઉદયપુર સિટીથી 04.06.22થી અને ન્યૂજલેપાઈગુડીથી 06.06.2222થી કાયમી ધોરણે વધારી દેવામાં આવી છે.

2. ટ્રેન નંબર 20971/20972: ઉદયપુર સિટી-શાલીમાર-ઉદયપુર સિટી એક્સપ્રેસને 04.06.22થી ઉદયપુર શહેરથી અને 05.06.22થી શાલીમારથી 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચ સાથે કાયમી ધોરણે વધારવામાં આવી છે.

3. ટ્રેન નંબર 12996/12995: અજમેર-બાંદ્રા ટર્મિનસ-અજમેર એક્સપ્રેસમાં, 02.06.22 થી અજમેરથી અને 03.06.22 થી બાંદ્રા ટર્મિનસથી એક થર્ડ એસી ક્લાસ કોચ કાયમી ધોરણે વધારવામાં આવ્યો છે.

4. ટ્રેન નંબર 19615/19616: ઉદયપુર સિટી-કામખ્યા-ઉદયપુર સિટી એક્સપ્રેસમાં, 06.06.22 થી અને કામાખ્યાથી 09.06.22 થી પ્રભાવથી ઉદયપુર શહેરથી 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચમાં કાયમી વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

5. ટ્રેન નંબર 12991/12992: ઉદયપુર સિટી-જયપુર-ઉદયપુર સિટી એક્સપ્રેસમાં, 02 સેકન્ડ ચેર કાર ક્લાસ કોચ 01.06.22 થી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

6. ટ્રેન નંબર 19608/19607: મદાર-કોલકાતા-મદાર એક્સપ્રેસમાં 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને 06.06.22થી મદારથી અને 09.06.22થી કોલકાતાથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

7. ટ્રેન નંબર 19715/19716: જયપુર-ગોમતીનગર (લખનૌ)-જયપુર એક્સપ્રેસમાં, 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચ જયપુરથી 01.06.22 થી અને ગોમતીનગરથી 02.06.22 થી પ્રભાવથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

8. ટ્રેન નંબર 14801/14802: જોધપુર-ઈન્દોર-જોધપુર એક્સપ્રેસમાં, 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચ જોધપુરથી 01.06.22 થી અને ઈન્દોરથી 04.06.22 થી પ્રભાવથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

9. ટ્રેન નંબર 12465/12466: ઈન્દોર-જોધપુર-ઈન્દોર એક્સપ્રેસમાં, 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને ઈન્દોરથી 02.06.22 થી અને જોધપુરથી 03.06.22 થી પ્રભાવથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

10. ટ્રેન નંબર 14806/14805: બાડમેર-યસવંતપુર-બાડમેર એક્સપ્રેસમાં, 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને બાડમેરથી 02.06.22 થી અને યશવંતપુરથી 06.06.22 થી પ્રભાવથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

11. ટ્રેન નંબર 12495/12496: બીકાનેર-કોલકાતા-બીકાનેર એક્સપ્રેસમાં 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને 02.06.22 થી અને કોલકાતાથી 03.06.22 થી પ્રભાવથી કાયમી ધોરણે બિકાનેરથી લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

12. ટ્રેન નંબર 20471/20472: બિકાનેર-પુરી-બીકાનેર એક્સપ્રેસમાં, 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને 05.06.22 થી અને પુરીથી 08.06.22 થી પ્રભાવથી બિકાનેરથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

13. ટ્રેન નંબર 22473/22474: બિકાનેર-બાંદ્રા ટર્મિનસ-બીકાનેર એક્સપ્રેસ 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને 06.06.22 થી અને બાંદ્રા ટર્મિનસથી 07.06.22 થી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

14. ટ્રેન નંબર 12489/12490: બીકાનેર-દાદર-બીકાનેર એક્સપ્રેસમાં, 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને બિકાનેરથી 04.06.22 થી અને દાદરથી 05.06.22 થી પ્રભાવથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

15. ટ્રેન નંબર 22475/22476: હિસાર-કોઈમ્બતુર-હિસાર એક્સપ્રેસ 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને હિસારથી 01.06.22 થી અને કોઈમ્બતુરથી 04.06.22 થી પ્રભાવથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

16. ટ્રેન નંબર 12486/12485: શ્રીગંગાનગર-નાંદેડ-શ્રીગંગાનગર એક્સપ્રેસમાં, 02 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને શ્રીગંગાનગરથી 04.06.22થી અને નાંદેડથી 06.06.22થી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યા છે. 

17. ટ્રેન નંબર 12440/12439: શ્રીગંગાનગર-નાંદેડ-શ્રીગંગાનગર એક્સપ્રેસમાં, 01 થર્ડ એસી ક્લાસ કોચને શ્રીગંગાનગરથી 03.06.22 થી અને નાંદેડથી 05.06.22 થી પ્રભાવથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

18. ટ્રેન નંબર 14724/14723: ભિવાની-કાનપુર-ભિવાની એક્સપ્રેસમાં, 01 થર્ડ એસી અને 01 સેકન્ડ સ્લીપર ક્લાસ કોચને 01.06.22થી ભિવાની અને 02.06.22થી કાનપુરથી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

19. ટ્રેન નંબર 22977/22978: જયપુર-જોધપુર-જયપુર એક્સપ્રેસમાં, 02 સેકન્ડ ચેર કાર ક્લાસ કોચ 01.06.22 થી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

20. ટ્રેન નંબર 12065/12066: અજમેર-દિલ્હી સરાય-અજમેર એક્સપ્રેસમાં, 02 સેકન્ડ ચેર કાર ક્લાસ કોચ 01.06.22 થી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

21. ટ્રેન નંબર 22987/22988: અજમેર-આગ્રા ફોર્ટ-અજમેર એક્સપ્રેસમાં, 02 સેકન્ડ ચેર કાર ક્લાસ કોચ 01.06.22 થી કાયમી ધોરણે લંબાવવામાં આવ્યો છે. 

 

Author : Gujaratenews