દેશના વીર જવાનોના બલિદાનથી આપણે આઝાદ થયા છીએ

26-Jan-2022

દેશના વિર જવાનોના બલિદાનથી આપણે આઝાદ થયા છીએ.

જો કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો તો આપણે ગર્વથી કહીશું કે અમે ભારતીય છીએ. પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભેચ્છાઓ...

- ICICI Bank

Author : Gujaratenews