પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના: જાણો ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં

11-Feb-2022

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના હેઠળ ખાતું ખોલાવવા માટે અરજી કરવાનો સમય આવી ગયો છે. વધુમાં વધુ જાણકારી તમારા બધા જ ગ્રુપમાં શેર કરો અને નાનામાં નાના અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદરૂપ બનો.

 

જરૂરી પુરાવા

પાસપોર્ટ

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ

પાનકાર્ડ

વોટિંગ કાર્ડ

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

पैन कार्ड

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र

राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड,

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या, या का विवरण है नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज, बशर्ते कि ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए जहां सरलीकृत उपाय लागू किए जाते हैं, निम्नलिखित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माना जाएगा: –

केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक की तस्वीर वाला पहचान पत्र

एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, व्यक्ति की विधिवत रूप से सत्यापित तस्वीर के साथ।

Jan Dhan Yojana Online PM Jan Dhan Yojana Account Opening Application Form

PM Jan Dhan Yojana Download Form (English) – Click Here

PM Jan Dhan Yojana Download Form (Hindi) – 

Click Here

Story of PMJDY – 

Click Here

Jan-Suraksha – Click Here

Mudra – Click Here

SIDBI – Click Here

RBI – Click Here

National Centre for Financial Education (NCFE) – Click Here

Frequently Asked Questions on PM Jan Dhan Yojana (PMJDY) Gujarati : 

Click Here

 

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

PM Jan Dhan Yojana is National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services, namely, Banking/ Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, Pension in an affordable manner. Account can be opened in any bank branch or Business Correspondent (Bank Mitr) outlet. PMJDY accounts are being opened with Zero balance.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Application Form

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services, namely, Banking/ Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, Pension in an affordable manner.

The account can be opened in any bank branch or Business Correspondent (Bank Mitr) outlet. Accounts opened under PMJDY are being opened with Zero balance. However, if the account-holder wishes to get the checkbook, he/she will have to fulfill minimum balance criteria.

Documents required to open an account under PM Jan Dhan Yojana Account Opening Application Form

If Aadhaar Card/Aadhaar Number is available then no other documents is required. If address has changed, then a self certification of current address is sufficient.

If Aadhaar Card is not available, then any one of the following Officially Valid Documents (OVD) is required: Voter ID Card, Driving License, PAN Card, Passport & NREGA Card. If these documents also contain your address, it can serve both as Proof of Identity and Address.

If a person does not have any of the “officially valid documents” mentioned above, but it is categorized as low risk by the banks, then he/she can open a bank account by submitting any one of the following documents:

Identity Card with applicant’s photograph issued by Central/State Government Departments, Statutory/Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks and Public Financial Institutions;

Letter issued by a gazette officer, with a duly attested photograph of the person.

PM Jan Dhan Yojana 2022

Special Benefits under PM Jan Dhan Yojana Account Opening Application Form

Interest on deposit.

Accidental Insurance cover of Rs. 1 Lac under Rupay Scheme and for accounts opened after 28-08-2018 accidental Insurance Cover is of Rs. 2 lac

No minimum balance required.

The scheme provide life cover of Rs.30,000/- payable on death of the beneficiary, subject to fulfillment of the eligibility condition i.e. accounts opened between 15.08.2014 – 31.01.2015.

Easy Transfer of money across India

Beneficiaries of Government Schemes will get Direct Benefit Transfer in these accounts.

After satisfactory operation of the account for 6 months, an overdraft facility will be permitted

Access to Pension, insurance products.

The Claim under Personal Accidental Insurance under PM Jan Dhan Yojana shall be payable if the Rupay Card holder have performed minimum one successful financial or non-financial customer induced transaction at any Bank Branch, Bank Mitra, ATM, POS, E-COM etc. Channel both Intra and Inter-bank i.e. on-us (Bank Customer/Rupay card holder transacting at same Bank channels) and off-us (Bank Customer/Rupay card holder transacting at other Bank Channels) within 90 days prior to date of accident including accident date will be included as eligible transactions under the Rupay Insurance Program 2016-2017.

Overdraft facility upto Rs. 10000/- is available in only one account per household, preferably lady of the household subject to eligibility and Overdraft for Rs. 2000/- is hassel free.

Author : Gujaratenews