'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા' દયાબેનનો કોલેજકાળનો ફોટો થયો વાયરલ, આ ફોટો જોયો?

07-Jun-2022

આ સમાચાર ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

Dayaben's college photo went viral, see this photo?

'Taraq Mehta Ka Ulta Chashma' is one of the most popular TV serials in the world. This is the reason why this show has been ruling the hearts of the fans for more than a decade now. Every character of the show is very popular among the people today. However in today's article we will talk about Disha Wakani who plays the role of Dayaben in the show.

Disha Wakani is no longer part of the show and is spending time with her family. In fact, the makers have tried many times to bring this actress back to the show but nothing has happened yet. Which, of course, made the video an overnight sensation. Meanwhile a photo of the direction is rapidly going viral on the internet.

The direction in the photo looks so beautiful. It is being said that these pictures of her are from her college days. Let me tell you that this actress was born in Ahmedabad, Gujarat, although she was raised in Bhavnagar. Direction is said to have started acting when she was in school. After which he graduated in Dramatic Art from Gujarat College, Ahmedabad.

Disha Wakani is a well known name in the world of TV today, although her journey so far has not been easy and she has worked hard to get here. Very few people know about Disha that he started his career not with films but with serials.

Disha debuted in 1997 with the B-grade film Comsin. Apart from this he has also acted in Bollywood superhit films like C Company, Mangal Pandey, Jodha Akbar and Love Story 2050.

Author : Gujaratenews