આરાધના શર્મા બિકીનીમાં હોટ ફોટોઝઃ 'તારક મહેતા' એક્ટ્રેસે પૂલમાં બિકીની ફોટા માટે આપ્યા પોઝ, ઉનાળામાં ઇન્ટરનેટનો પારો વધાર્યો

07-May-2022

ગુજરાતીમાં વાંચો

Aradhana Sharma bikini photos: 'Taraq Mehta' actress poses for bikini photos in the pool, the heat of internet increased in summer

Aradhana Sharma Bikini Photos: People love TV show 'Taraq Mehta Ka Ulta Chashma'.

Aradhana Sharma is very active on social media and shares her beautiful photos every day. Recently, she shared some of her bikini photos on social media, on which fans are showering their love.

In these pictures, Aradhana Sharma is seen in the pool and she is wearing a multicolored bikini. The actress is seen lifting the mercury of the internet with her style.

In these pictures, Aradhana Sharma has tied her hair and at the same time she is making her photo more sexy with her killer look.

You will be surprised to know that Aradhana Sharma has been a contestant in 'Splitsvilla 12'. Apart from this it has also been seen in Dance India Dance and Boogie-Woogie.

When Aaradhana Sharma joined Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, she got a lot of love and fame on social media.

Author : Gujaratenews