નવા વર્ષની શુભેચ્છા!!! ડિજિટલ યુગમાં વેપારી મિત્રોને તેમના વેપાર-ધંધાની જાહેરખબર આપવા માટે GNEWSની અનોખી ઓફર

02-Nov-2021

SURAT : કોરોનાને કારણે બે વર્ષથી માઠી અસરનો સામનો કરી રહેલા વેપારી મિત્રોને તેમના વેપાર-ધંધાની જાહેરખબર આપવા માટે GNEWS અનોખી ઓફર લાવ્યું છે.

ઓફર ૧= ૧ જાહેરાતના પૈસા ચૂકવો અને બીજી ફ્રી મેળવો 1+1 FREE

ઓફર ૨= ૩ મહિનાના પૈસા ચૂકવો, બીજા ત્રણ મહિના FREE

ઓફર ૩= ૬ મહિનાના પૈસા ચૂકવો, બીજા ૬ મહિના FREE

Start from rs. 650(all tax are included)

ઓફરનો લાભ: અમદાવાદ, સુરત-તાપી, નવસારી-ડાંગ, વલસાડ-વાપી, ભાવનગર અમરેલી રાજકોટ જામનગર જુનાગઢ સહિતના 33 જિલ્લામાં મળશે.

ઓફરનો સમયગાળો: તા.૧-૧૧-૨૦૨૧થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ સુધી માન્ય..

Contact: 94280 55585

Author : Gujaratenews